Category

Inwestowanie

Category

Podejmując ryzyko gry giełdowej oczekujemy przede wszystkim zysku i to zysku powyżej stopy zwrotu z produktów oszczędnościowych. Rozumiemy też, że strata może się zdarzyć i wstępnie godzimy się na to. Jednak ta przewidywana gotowość do akceptacji straty nie oznacza braku żalu i bólu, gdy czarny scenariusz się zrealizuje. Myślę, że najlepszym sposobem, by sobie tego oszczędzić jest

Do pewnego mistrza sztuk walki przychodzi młody uczeń i pyta?

Mistrzu, powiedz mi proszę, co robię nie tak? Czemu nigdy nie wygrywam? Wstaję o świcie, przychodzę tu codziennie, słucham każdego słowa na wykładach, medytuję, by poszerzyć swoją świadomość i wyostrzyć zmysły. Bez względu na pogodę, z pełnym zaangażowaniem pracuję wiele godzin każdego dnia, a gdy przychodzi do walki – przeciwnik i tak okazuje się lepszy.